Bestekken en beschrijvingen

Scheepsbouwers legden de specificaties van te bouwen schepen meer of minder nauwkeurig vast. Deze bestekken dienden vaak als deel van de overeenkomst met de schipper en briefing aan het personeel. Ze bevatten een schat aan informatie over gangbare methoden en maatvoeringen in de oude scheepsbouw.

Beroemd zijn de bestekken van Eeltje Holtrop van der Zee, Oebele Haikes en Jan Oebeles van der Werff en de tekeningen van F.N. van Loon en de Gebrs. Roorda.
ga naar onze facebookpagina