Om priis en eare, uitslagen van het sk没tsjesilen

Zeker sinds het midden van de achttiende eeuw zijn er al wedstrijden georganiseerd voor vracht- en beurtschepen. Daaruit is in de twintigste eeuw het sk没tsjesilen gegroeid, zoals we dat vandaag de dag kennen.

In 2004 verscheen bij de Fryske Akademy het door Gosse Blom samengestelde overzicht van uitslagen van sk没tsjesilen tot en met 2003. In dit boekje zijn een groot aantal feiten over het zeilen met 'vracht- en beurtschepen' en de offici毛le SKS- en IFKS-wedstrijden verzameld. De tekst van het boekje (in het Fries geschreven) is hier te downloaden (ISBN 90-61-71-601-2).


Laatst gewijzigd op: 22 oktober 2016

ga naar onze facebookpagina