Lijst van 'Fryske wetternammen'

Wetternammen  (door: Gildemacher, Karel F. en Arjen P. Versloot)In opdracht van de Provinsje Fryslân heeft drs. A.P. Versloot in 2001 een lijst van waternamen in het Fries of een Friese streektaal samengesteld. Deze is in 2003 bijgewerkt en in boekvorm verschenen. De lijst is hieronder als PDF-document te downloaden.


Laatst gewijzigd op: 12 juli 2007

ga naar onze facebookpagina