Kleine Encyclopedie van het Sk没tsjesilen

In 2009 verscheen de Kleine Encyclopedie van het Sk没tsjesilen. Het boekje werd samengesteld door Klaas Jansma doordat het sk没tsjesilen een sport is vol mysterie. Zelfs kenners en vaste toeschouwers vragen zich geregeld af wat er op het water gebeurt. Trouwens, wat zijn nu eigenlijk sk没tsjes? En aan welke regels moeten de deelnemers zich houden? Het leven wordt zoveel leuker als je alles begrijpt.

Een boekje in klein formaat waarin van A tot Z allerlei termen, woorden, personen, organisaties en feiten, die met het sk没tsjesilen te maken hebben, worden uitgelegd. De woorden die verklaard worden, zijn voornamelijk in het Nederlands, maar soms ook in het Fries gesteld. Het doel is om het sk没tsjesilen en alles wat ermee te maken heeft, begrijpelijk te maken voor buitenstaanders en ge茂nteresseerden. Door de vele feitelijkheden af en toe vrij taai, maar als je dit boekje gelezen hebt, ben je op de hoogte van alles wat er bij het sk没tsjesilen komt kijken en kun je de taal die gebezigd wordt, begrijpen.

Het eerste deel verklaart de woorden over het Sk没tsje, het leven en het werk van de oude zeilschippers. Het tweede deel verklaart alle zaken die met het wedstrijdzeilen bij o.a. SKS en IFKS van nu te maken hebben. Met honderden instructieve of gewoon mooie illustraties. Duizenden woorden en namen passeren de revue. Van aan de wind tot zwaardloper en van Amels tot Zwerver. En met een grapje af en toe, want humor hoort erbij.
Kortom: een onmisbaar naslagwerk voor wie er echt van wil genieten.

Dit rijk ge茂llustreerde boek is te verkrijgen in de boekhandel c.q. te bestellen via ISBN: 78-90-77948-51-4


Laatst gewijzigd op: 19 juli 2016

ga naar onze facebookpagina