Sluit

Skūtsjepalaver

Het winterpalaver op vrijdagavond 10 februari a.s. van Stichting Foar de Neiteam staat dit jaar in het teken van twee onderwerpen:

Zeilformules en kleur bekennen

Wat is de manier om de skūtsjes meer gelijkwaardig aan elkaar te maken? Tot 1979 werd er nog met de skūtsjes gevaren zonder Zeilformules. Prof. Ir. Jelle Gerritsen van de TH Delft was de eerste die in 1975 een poging waagde, Formule Gerritsen. Inmiddels is dit bij de SKS door ontwikkeld via de Formule Amels en het Velocity Prediction Program (VPP) naar de Formule 2016. En bij de IFKS wordt al sinds jaar en dag een formule toegepast van de lengte, breedte en factor limitering. En nu is ook het gewicht van belang om de snelheidsverschillen tussen de skūtsjes te verkleinen.

Jeroen de Vos uit Amsterdam/IJlst zal namens de werkgroep Gewichten IFKS (waar ook Sikke Heerschop en Wietse Bandstra initiatiefnemers van waren) zijn licht laten schijnen op de diversiteit in gewichten van de skūtsjes in relatie tot de Zeilformule. Het gewicht van een skūtsje is de belangrijkste variabele voor de snelheid. Zwaarder is trager bij gelijksoortige schepen en onder normale omstandigheden. Dat heeft meer invloed dan de breedte- en lengtematen.
Heine Deelstra uit Gaastmeer zal de veranderingen in de formules bij de SKS toelichten. Ingegeven door eenvoud, inzichtelijkheid, toekomstbestendigheid, beheersbaarheid, lage kosten, behoud van authenticiteit en opgedane ervaringen met zeilsilhouet, waarbij het effect van de windgradiėnt (“topskoelte”) van belang wordt geacht.

Na de pauze richten we ons op de kleuren van de skūtsjes. Zijn de regels van SKS en IFKS voor de kleuren van skūtsjes te beperkt? Ze schrijven havanabruin, zeegroen en crčme voor als zijnde de ‘originele’ kleuren. Maar vroeger waren er ook spierwitte, zwarte, 'blauwe', 'rode' en zelfs 'gele' skūtsjes. Schilder Theunis van der Meer uit Terherne neemt ons mee door de boekhoudingen van pake Gerrit en van oerpake Folkert Gerrits van der Meer en laat ons zien dat originaliteit qua kleur, slechts een keuze is van de huidige organisaties.

Dit belooft weer een interessante avond te worden!

U bent van harte welkom om 20:00 uur in de Driuwpōlle te Woudsend. Inloop vanaf 19:30 uur. Let op, toegang is gratis maar vol is vol.

namens het bestuur Stichting Foar de Neiteam

P.S.: Slechts hevige ijzel , zware sneeuwval of een Elfstedentocht kunnen ons weerhouden deze avond te organiseren! Dit wordt dan vrijdag vóór 18:00 uur op deze website gemeld.

Alle skutsjewedstrijduitslagen vanaf 1836
overzicht van alle skutsjes
een tekening met de namen van alle onderdelen van het skutsje
Fotogalerij Stamboek
Scheepswerven
het schippersleven
Wat is een skūtsje
Jeugdzeilen
Vertel ons wat u weet over skutsjes en skutsjesilen