Skutsjehistorie - Stamboek: Stamboek skûtsjes


Overzicht van alle 1144 schepen »

De gegevens die u ziet betreffen de eerste registraties.
Door te klikken op de titel boven de kolom kunt u op iedere kolom sorteren.
Om meer detailgegevens van het schip te zien klikt u op de vermelding in de lijst. Door middel van een * of een klein fotootje wordt aangegeven of er commentaar door bezoekers of een foto van het schip beschikbaar zijn.Zoekresultaten

Er zijn 79 schepen gevonden.

  reg.nr 
bwjr 
naam schip 
opdrachtgever 
werf 
huidige eigenaar
 Foto's beschikbaarL 1076 N 1908 Verwisseling Paesens, Age Koning Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Stichting De Noarderling te Dokkum ('Noarderling') 
 Foto's beschikbaarA 23345 N 1902 Frama   Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer St. Skûtsje Stêd Dockum te Dokkum ('Ebenhaëzer') 
 Foto's beschikbaarG 1246 N 1911 Nieuwe Zorg Leeuwarden, Hendrik Hoekstra Briltil, Zuidhorn, Noordhorn, Alle Berends Barkmeijer Jan de Vries te Dokkumer Nieuwe Zijlen 
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarL 2278 N 1924 Fryslân Warga, Jelle Jacobs Sietema Leeuwarden, Ate Tjibbeles van der Werff ('Welgelegen') vanaf okt. 1909 Jan Bargeman te Dokkum 
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarS 680 N 1905 Hoop op Zegen Poppingawier, Tjitze Annes Zwierstra Wergea, Tjibbele Ates van der Werff ('De Onderneming') Jan de Vries te Dokkumer Nije Silen (vanaf 2020) 
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarL 1191 N 1910 De Jonge Feie Dokkum, Gerrit Douwes Barkmeijer Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer vof De Jonge Feije te Smalle Ee ('Deo Volente') 
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarL 1026 N 1907 Eben Haëzer Bergum, Sybren van der Werf Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer St. Skûtsje Stêd Dockum te Dokkum ('Ebenhaëzer') 
  L 1120 N 1908 Goede Verwachting Ferwerd, Jan Sjoerds Kok Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarG 1192 N 1910 Hoop op Zegen Doezum, Gebr. F. Kraaijenga & A. Kraaijenga Stroobos, Tjipke Douwes Barkmeijer te Dordrecht ('Mevrouw Bever') 
 Foto's beschikbaarG 4369 N 1911 Twee Gebroeders   Wergea, Tjibbele Ates van der Werff ('De Onderneming') Rederij 't Smidtje te Amsterdam ('Rinske') 
 Foto's beschikbaarL 1083 N 1908 Broedertrouw Rottevalle, Lippe Atsma en Geeuwke de Boer Wartena, Bijlsma Sj. Kleinhuis te Earnewâld ('Lytse Earnewâldster') 
  L 1189 N 1910 Vertrouwen Sneek, Gerrit Hendrik ter Horst Wartena, Bijlsma   
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarL 1219 N 1910 Goede Verwachting Grijpskerk, Okko van der Baan Kootstertille, Joon Molles van der Werf Sietse Broersma te Oudega (W)('Goede Verwachting') 
  L 1268 N 1911 Zeldenrust Joure, Thijs de Bakker Wergea, Tjibbele Ates van der Werff ('De Onderneming') Jan Haverhoek te Zwolle('Zeldenrust') 
 Foto's beschikbaarL 1290 N 1912 Op Hoop van Zegen Akkerwoude, Harke Fokkes van der Meulen Drachten/De Piip, Bouke Berends Roorda St. Vrienden van skûtsje d' Halve Maen 
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarL 1329 N 1913 Vertrouwen Zuidhorn, Alle Berends Barkmeijer (E.R.) Briltil, Zuidhorn, Noordhorn, Alle Berends Barkmeijer Sytze Grijpma te Heerenveen ('Vertrouwen') 
 Foto's beschikbaarL 1607 N 1924 Fryslân Warga, Jelle Jacobs Sietema Leeuwarden, Ate Tjibbeles van der Werff ('Welgelegen') vanaf okt. 1909 Jan Bargeman te Dokkum 
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarL 2223 N 1907 De Goede Verwachting   Kootstertille, Joon Molles van der Werf Baptiste Regnier te Saint-Judoce (F) 
 Foto's beschikbaarL 2409 N 1895 Dankbaarheid   Delfstrahuizen, Echten, E, Bos J.M.H. van Galen, Leiden ('t Vrouwtje van Galen') 
  L 928 N 1906 De Hoop Oenkerk, E. Baanstra Leeuwarden, Onbekend   
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarL 944 N 1906 Nooitgedacht Leeuwarden, Jitse Beers Leeuwarden, Johannes de Roos en Jan van der Meijden ('De Hoop') Derck A. Steenstra te Rotterdam ('De Maze') 
 Foto's beschikbaarS 639 N 1904 Ebenhaëzer Lutkewierum, Andries Baukes Meijer IJlst, Jelle Jelles Croles Rachel Leech te Athlone (Irl)('Ebenhaëzer') 
 Foto's beschikbaarS 740 N 1906 Ebenhaëzer Sloten, C. Groenhof Gaastmeer, Wildschut E. Verhage te Noord-Scharwoude 
 Foto's beschikbaarG 4110 N 1915 Twee Gebroeders   Heeg, De Jong R.A. Veen te Warmond ('Vrouwe Leonora') 
Commentaar van bezoekers toegevoegd G 1181 N 1910 Nomadisch Dokkum (Ee), J. Bosma Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
 Foto's beschikbaarL 1147 N 1909 Verwisseling Dokkum, Gerrit Douwes Barkmeijer (E.R.) Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Gerard Stofbergen te Rotterdam ('My Last Penny') 
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarL 1247 N 1911 De Nieuwe Zorg Dokkum, Gerrit Douwes Barkmeijer (E.R.) Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Koen J. Ottjes te Santpoort-Zuid ('St. Michaël') 
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarL 1289 N 1912 Lastdrager Dokkum, Gerrit Douwes Barkmeijer (E.R.) Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Gérard van der Poel te Amersfoort ('Carpe Diem') 
  L 1358 N 1912 De Jonge Gradus Dokkum, J. Geerdink Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
 Foto's beschikbaarL 708 N 1904 Onderneming Dokkum, Hein Bosma Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Manfred Haferburg te Parijs (F)('Vrouwe Hendrika') 
 Foto's beschikbaarG 1255 N 1911 Noord Fries Wierum, S. van der Bos Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarG 1269 N 1912 De Jonge Pieter Nes (W.D.), Klaas Bokma Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Floris van Reesema te Zaandam 
 Foto's beschikbaarG 1451 N 1915 Hoop op Zegen Nes (W.D.), Folkert Visser Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Visser/Haakma/Van Aalsum/De Vries te Hempens 
 Foto's beschikbaarG 187 N 1899 Hoop op Beter Ternaard, Roelof Buimer Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Bertie Geurts en Gerrit Portengen te Weesp 
  G 3637 N 1897 Jonge Jan III   Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
  G 623 N 1898 De Jonge IJpe Marum, Jan IJbema Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
  G 668 N 1903 Morgenster Leek, Dirk Copenga Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
Commentaar van bezoekers toegevoegd L 1025 N 1907 Eben Haëzer Bergum, Sybren van der Werf Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
  L 1031 N 1907 Eben Haëzer Wartena, Aldert Hoekstra Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
 Foto's beschikbaarL 1069 N 1907 Twee Gebroeders Hardegarijp, Gerk Wybes Seinstra Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
  L 1094 N 1908 De Twee Gebroeders Rinsumageest, Pieter Johannes Luehof Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
  L 1141 N 1908 Op Hoop van Zegen Oosterlittens, Klaas Jelles Kamstra Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarL 1293 N 1912 Twee Gebroeders Rinsumageest, Pieter Johannes Luehof Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Jo Labens te Antwerpen ('Vrouwe Lilith') 
 Foto's beschikbaarL 1405 N 1915 De Vrouw Tetje Drachten, W. van der Bos Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer G.A. Bolier te Leiden 
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarL 1413 N 1914 Linquenda Veenwoudsterwal, P. Leinstra Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Attie Swart te Zaandam ('Linquenda') 
 Foto's beschikbaarL 1788 N 1913 Avontuur   Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Gespot in 2017 
 Foto's beschikbaarL 1818 N 1903 Zeldenrust Leeuwarden, Hendrik Zwerver Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
 Foto's beschikbaarL 197 N 1897 Twee Gebroeders Holwerd, Hendrik Sybrens Riemersma Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Tjalling Gerber te Jirnsum ('Driftkop') 
  L 2154 N 1907 Ebenhaëzer Wartena, Aldert Hoekstra Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarL 2202 N 1898 Hoop op Zegen   Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer De Ruiter/Ter Heegde te Lelystad ('Hoop op Zegen') 
  L 2327 N 1915 Tetje   Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
  L 2410 N 1898 Verwisseling   Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
  L 305 N 1902 Vertrouwen Murmerwoude, Lieuwe Rozema Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarL 397 N 1902 De Jonge Pieter Nes (D), Klaas Bokma Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Reinier Steensma te Lelystad ('Risico') 
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarL 47 N 1900 Koophandel Ferwerd, Goffe Eizes Boonstra Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer te Elisabethfehn (D)('Jantina') 
  L 485 N 1903 Onrust Cornjum, Hans Geertsma Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
  L 516 N 1903 Nooit Volmaakt Anjum, Pieter Wybes van der Meulen Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarL 518 N 1903 De Jonge Foekje Ternaard, Lieuwe Bearns Gulmans Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Tim Gunstone te South Devon ('De Kleine Aukje') 
  L 567 N 1897 De Drie Gebroeders Bajum, T. Visser Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
  L 609 N 1903 De Jonge Andries Murmerwoude, Eeltje Straatsma Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
  L 69 N 1900 Twee Gezusters Marum, Wed. Egbert Visser (Wietske Haak) Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
  L 734 N 1898 Hoop op Zegen Wierum, J.A. Visser Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer De Ruiter/Ter Heegde te Lelystad ('Hoop op Zegen') 
  L 796 N 1898 De Vrouw Renske Tietjerk, S. Krol Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
 Foto's beschikbaarL 819 N 1898 De Vrouw Maaike Holwerd, Salomon Visser Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Cathrienus Herrema te Earnewâld (Dikke Otter) 
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarL 875 N 1905 Hoop op Zegen Suawoude, Wytze de Boer Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer D. van der Velde te Arnhem ('Elck Sijn Sin') 
  L 938 N 1906 Ebenhaëzer Murmerwoude, Menze Feyes van der Wal Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarL 948 N 1905 De Nieuwe Zorg Ternaard, W. Visser Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Dick Helweg te Steenwijk ('De Ware Jacob') 
  L 972 N 1906 Drie Gebroeders Ferwerderadeel, Doede Hofman Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Genemuiden 
  S 210 N 1897 Drie Gebroeders Baijum, T.S. Visser Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
Commentaar van bezoekers toegevoegdFoto's beschikbaarS 918 N 1909 De Vrouw Ymkje Heerenveen, IJme Smid Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Jan B. Drent te Zuidhorn 
   1899 4 Gebroeders Ternaard, R. Buimer Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
   1920 Betonbouw II Hoogkerk, NV Betonbouw Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
   1920 Betonbouw III Hoogkerk, NV Betonbouw Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
   1917 Cornelis VI Rotterdam, C. van Dijk Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
   1896 Drie Gezusters Moddergat, ? Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
   1916 Eersteling Franeker, R. de Vries Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer   
  Z 373 N 1913 Gepousseerd Metslawier, P. Hovinga Dokkum / Aalzum, Gerrit Douwes Barkmeijer Gespot in 2017 
  L 1063 N 1907 Kathedraal Dokkum, W. Toornstra Franeker, Klaas Draaisma   
 Foto's beschikbaarL 2001 N 1910 De Jonge Jacob Dokkum, Jelle van der Bos Leeuwarden, Ate Tjibbeles van der Werff ('Welgelegen') vanaf okt. 1909   

ga naar onze facebookpagina