Drie Gebroederssluit gegevens schipV.l.n.r. 'Doarp Grou', de 'Friesland' uitkomend voor de FAS, Staveren met oude zeilteken ST op de Snitsermar, 1959
foto: afkomstig van het Fries Scheepvaartmuseum


Voor Langweer in de SKS zeilde Lodewijk Meeter twee jaar
foto: ingezonden door Frits J. Jansen


In 1973 is het oude zeilteken van Hylke de Vries nog goed te zien
foto: afkomstig van de thússide van Willem Tjerkstra


In de SKS voor Joure als 'De Vlecke', 1973-1984
foto: afkomstig van het Fries Scheepvaartmuseum


Na de SKS-periode zou het schip zijn opwachting maken in de IFKS, 1985
foto: ingezonden door Cornelis de Jong


'De Friesland' als het Wergeaster skûtsje
foto: afkomstig van www.skutsjedefriesland.nl


Het skûtsje in de opvaart van Jitske Visser haar boerderij
foto: afkomstig van www.skutsjedefriesland.nl


Op een genieuze wijze heeft Hidzer zijn initialen verwerkt in het zeilteken van vader Loadewyk
foto: ingezonden door Sanne Meeter


Afgemeerd in het Rak fan ûngemak te Jirnsum
foto: ingezonden door Frits J. Jansen


Een skûtsje van het eerste uur is er nog steeds bij. Hier rond het de boei in de IFKS van 2011 met weer een Lodewijk aan het helmhout
foto: ingezonden door Sandra Meeter (foto van Sieb van der Veen)


Johannes de Vries zette zich in om het skûtsje zo origineel mogelijk te behouden. Hij kortte het in voor de kleine a-klasse in de IFKS, 2019

Registratienummer:L 1944 N
Bouwjaar:1910
Type:Roefschip
Werf:Alle Berends Barkmeijer in Briltil, Zuidhorn, Noordhorn
Opdrachtgever:Bauke J. van Keimpema te Earnewâld
Huidige eigenaar:St. Skûtsje Gerrit de Vries te Sneek ('Friesland')
Lengte:19,46 meter
Breedte:3,53 meter
Holte:1,14 meter
Tonnage:44,941 ton
Meting:Leeuwarden, 6 aug. 1930

Zie ook eerder registratienummer L 1229 N

Kadastraal brandmerk: 532 B Leeuw 1958

Tweede eigenaar: Lodewijk Meeter te Huizum (1947-1958, SKS)
Tweede naam: 'Noord Friesland'
Derde eigenaar: Friese Aannemers Sociëteit (FAS) te Leeuwarden (1959-1964)
Derde naam: 'Friesland'
schipper: Lodewijk Meeter te Huizum (1959-1964, SKS)
Vierde eigenaar: Stichting Donia te Langweer (Henk Wijbenga)(1965-1966)
schipper: Lodewijk Meeter te Huizum (1965-1966, SKS)

Vijfde eigenaar: Johan Zorab te Langweer (1967-1972)(projectontwikkelaar)
schipper: Hylke de Vries te Grouw (1972, SKS)
Vierde naam: 'Fryslân'
Zesde eigenaar: Stichting Skûtsje Haskerlân te Joure (1973-1984)
schipper: Hylke de Vries te Grouw (1973-1975, SKS)
Vijde naam: 'De Vlecke'
schipper: Anne Bernardusz Tjerkstra te Goïngarijp (1974, SKS)
schipper: Sipke Hendriksz Tjerkstra te Koudum (1976-1978, SKS)
schipper: Pieter de Vreeze te Joure (1979-1983, SKS)
schipper: Anne Bernardusz Tjerkstra te Goïngarijp (1984, SKS)

Zevende eigenaar: Allard en Peter Syperda/Max Rijpma/Jan van Seumeren/Hans van der Zee/Henk Stallinga/Max Fabery/Tony Brundel (1985-1990)
Zesde naam: 'Friesland'
schipper: Allard Syperda te Gaastmeer (1986-1990, IFKS)

Achtste eigenaar: Henk Frölich en Jan Kuipers (Frokuip BV) te Wergea/Leeuwarden (1990-2006)
Ondergebracht in Stichting het Wergeaster skûtsje (1991-2005)
schipper: Hidzer Lodewijksz Meeter te Leeuwarden (1991-1999, IFKS)
schipper: Hendrik Haanstra te Nes (B) (2000-2001, IFKS)
schipper: Jitske Visser te Hempens (2002-2005, IFKS)

Negende eigenaar: Hidzer Lodewijksz Meeter te Lemmer (2006-2008, IFKS)
Tiende eigenaar: Stichting skûtsje De Friesland te Lemmer (2009-2015)
schipper: Hidzer Lodewijksz Meeter te Lemmer (2009, IFKS)
schipper: Lodewijk Hidzersz Meeter te Earnewâld (2010-2011, IFKS)

Elfde eigenaar: Gerrit de Vries en Stichting skûtsje Gerrit de Vries te Sneek (vanaf dec. 2015)
schipper: Johannes de Vries te Sneek (2018-2019, IFKS)

Ingekort in 2019 tot 17,09m
Heeft u een foto van dit schip dan kunt u die (gescand op 300 dpi) als bijlage bij een email sturen aan de webmaster. Wilt u er aub bij aangeven hoe u aan de foto gekomen bent (familiebezit, uit een boek, internet).

Heeft u meer gegevens over het schip of de eigenaren van het schip, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Uw commentaar wordt na goedkeuring van de webmaster op de website geplaatst en kan dan ook door andere bezoekers worden gelezen.
Indien u de twee onderstaande hokjes aanvinkt wordt uw naam en/of e-mailadres onder uw commentaar geplaatst. Mocht u dit niet wensen zorg er dan voor dat ��n of beide hokjes niet aangevinkt zijn.

 

Naam:

Emailaddress:
E-mailadres:
 Toon uw naam bij uw gegevens over het schip
Toon uw e-mailadres
Uw gegevens:
maximaal 1000 tekens